Cetetherm värmeväxlarenheter

Mini Eco Retro

Villa/lägenhetscentral för upp till fyra lägenheter

Cetetherm Mini ECO Retro är en komplett fjärrvärmecentral för värme och varmvatten. Den är anpassad för villor och parhus som är anslutna till fjärrvärmenätet.

 

Mini Plus

Villa/lägenhetscentral för upp till 12 lägenheter

Cetetherm Mini Plus levererar både tappvarmvatten med vvc och värme med modulerad framledningstemperatur.

Värmedelen kan anslutas till radiatorer eller golvvärme. Mini Plus ansluts direkt på primärsidan och har en värmeväxlare för värmekretsen och en för produktion av tappvarmvatten.

Har inkoppling uppifrån och nerifrån.

 

Kontakta din professionella partner redan idag!