Cetetherm värmeväxlarenheter​

​Mini Eco Retro

Villa/lägenhetscentral för upp till fyra lägenheter

Cetetherm Mini ECO Retro är en komplett fjärrvärmecentral

för värme och varmvatten.

Den är anpassad för villor och parhus som är anslutna till fjärrvärmenätet.

Tryck här för produktbroschyr

​Mini Plus

Villa/lägenhetscentral för upp till 12 lägenheter

Cetetherm Mini Plus levererar både tappvarmvatten med vvc och värme med modulerad framledningstemperatur.

Värmedelen kan anslutas till radiatorer eller golvvärme. Mini Plus ansluts direkt på primärsidan och har en värmeväxlare för värmekretsen och en för produktion av tappvarmvatten.

Har inkoppling uppifrån och nerifrån.

Tryck här för produktbroschyr

​Midi Wall

Fjärrvärmecentral för

flerfamiljshus – 10 till 30 bostäder

Cetetherm Midi Wall är en komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvatten, klar för installation.

Midi Wall finns i fyra storlekar. De storlekar som erbjuds är 70, 100, 130 och 160 kW uppvärmning, med matchande varmvattenkapacitet.

Tryck här för produktbroschyr

​Midi Compact

Värmesystem för upp till 50
lägenheter/80–200 kW

Levererar hetvatten till både tappvarmvatten och värme med övervakning för lägsta returtemperaturer.

Värmedelen kan anslutas till radiatorer eller golvvärme.

På primärsidan har enheten en indirekt anslutning: en värmeväxlare för värmekretsen och en för produktion av tappvarmvatten.

Tryck här för produktbroschyr

Maxi Compact

Kompakt och flexibel fjärrvärmecentral för större anläggningar

Cetetherm Maxi Compact är en serie flexibla och kompakta fjärrvärmecentraler.

För uppvärmning eller uppvärmning + tappvarmvatten med 2-stegsanslutning.

Flera versioner med olika mätarsektioner, styrenheter och alternativ.

Tryck här för produktbroschyr

Maxi

Fjärrvärmesystem
(50 kW–10 MW)

Ett brett urval av fjärrvärmesystem med många kapacitetsnivåer och tillämpningar.

Maxi-serien innehåller anpassade lösningar i enlighet med kundens behov och byggnadens krav.

Maxi-enheterna ger tappvarmvatten och uppvärmning, max fyra kretsa

Tryck här för produktbroschy

​Maxi Cooling

Fjärrkylescentral (5 kW – 5 MW)

Maxi Cooling-centralerna passar för en rad användningsområden när olika typer av byggnader, till exempel kontor, offentliga byggnader eller affärsbyggnader, ansluts till fjärrkylanätet.

Enhetens dimensioner kan anpassas efter platsen.

Tryck här för produktbroschyr

​FÅ ETT GRATIS Erbjudande!

Vi är redo att hjälpa dig med ditt projekt.

 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda